Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. hodina

8. 3. 2011

 

 * Profesorka vejde do učebny, dokráčí až před tabuli, kde se zářivě usměje na všechny studenty a předvede jim tak svůj rovný bílý chrup.*
   Takže. Vítejte na další hodině Obrany proti černé magii. *Pousměje se váhavě. * Ráda bych vás naučila další kouzelné tvory. Ale než začneme, zopakujeme si kletby. Jsou tu nějací dobrovolníci? *Pousměje se a vytáhne si z kapsy své sukně hůlku, kterou zažmoulá v ruce. Sleduje studenty, nedbale si s ní však pohrává* Zkoušení. *Dodá jen tak mimochodem a co nejvíc potichu*
*Profesorka si vybere dva studenty a ty vyzkouší. Poté pokračuje ve výkladu*
  Nadepište si do sešitu kouzelní tvorové. *Přejde k tabuli a vykouzlí na ní nadpis Chiméra + Exire. Potom se otočí čelem ke třídě.*
   Víte někdo, co je to chiméra? *Tázavě nadzvedne obočí, které se jí ztratí v jejích zářivě červených vlasech. Pohledem těká od jednoho studenta ke druhému.*
   *Přihlásí se jedna studentka* No, chiméra... v mytologii má podobu zpředu lva, v prostředku divoké kozy a zezadu draka... jsem četla... *koukne na profesorku*
   Dobře. *Usměje se profesorka*
   Chiméra. *Nadechne se, čeká, dokud se jí budou i studenti ze zadních lavic plně věnovat. * Její tělo je rozdělené do tří částí. Zleva uvidíme část dračí podoby, veprostřed lva a napravo divoké kozy. Její tři tlamy chrlí oheň. Podle řeckých bájí žila v Lykii., kouzelníci jí ale nelegálně dovážejí do celého světa. Je velmi agresivní. *Vražedně se zadívá na studenty, kteří si její výklad nezapisují, jen si ho ukládají do mozku.* Je velmi vzácná a nebezpečná. Její vejce jsou nelegálně dovážena do celého světa.
  *Zamává do vzduchu složitě hůlkou. Něco nesrozumitelného zamumlá a ještě jednou mávne. Tváří se soustředěně, mírně pobaveně.*
    Přímo před tabulí, sotva metr od první lavice se objeví obrovská klec s chimérou uvnitř. Chiméra zuřivě vrčí a prská. Její lví hlava si zamračeně prohlíží studenty, její kozí hlava mečí a dračí hlavě z tlamy létají jiskřičky ohně.
   Vystrašení studenti pozorují chiméru.
     Samozřejmě existuje i nějaká obrana proti ní. *Pousměje se profesorka a kývne hlavou někam k chiméře.* Kouzlo zní Exire.*Nadechne se a zvědavě se rozhlédne po studentech.* Ví někdo, co způsobuje?
   *Pousměje se.* Je to těžké kouzlo. *Obejde klec a dojde ke katedře, o kterou se opře a přenese váhu na druhou nohu.* Velmi obtížné kouzlo, jestli chcete znát můj názor .. *Zadívá se svým zamyšleným pohledem po studentech.* Chiméra by se měla po tomto kouzle zmást. Díky jejímu vysokému počtu hlav. *Zasměje se.*
   Měla by někam utéct. Kouzlo není příliš trvanlivé, přesto účinné. Trvanlivost pouhých10 min. Je to jediné známé kouzlo proti chiméře. Výslovnost velmi jednoduchá – Exire. Nezapomenout vykřiknout. Je to velmi staré kouzlo, neví se přesně doba vzniku. Pochází z latinského slova Exire – Jít ven.
    Pohyb hůlkou - postupně namířit na všechny a hlavy a vyslovit kouzlo. *Pousměje se na studenty.* Ale pouštět tu chiméru nebudeme, že ne? *Vytáhne si z kapsy své sukně hůlku a zlověstně se zašklebí.*
   Studenti kroutí rychle hlavou.
   Takže. *Profesorka se stále šklebí, v obličeji malinko připomíná šílence. Přiblíží se ke kleci na půl metru daleko. Rozhlédne se po třídě. * Vytáhněte si hůlky. Je tu nějaký dobrovolník, který by se to odvážil chiméře nandat? *Zableskne se jí v očích.
   Jedna studentka se přihlásí.
   Výborně.* Usměje se a uznale pokýve hlavou.* Připravte si hůlku. Nezapomeňte to kouzlo. Sebemenší chybička by mohla způsobit řekněme .. *Omluvně se usměje a vrhne vyhýbavým pohledem někam ke dveřím.* … menší zranění .. *Stále sleduje dveře.* A vy ostatní mějte hůlky připravené. *Konečně se podívá na studenty. Dívá se na ně svým vážným pohledem.* .* Pozor. *Křikne.*
  Dveře klece se otevřou. Z klece pomalu, ale jistě vycupká chiméra, která si všema svýma očima prohlíží studenty. Její kozí hlava bečí, lví vrčí a z dračí se řinou jiskřičky v čím dál větším proudu.
   *Profesorka míří na chiméru hůlkou, sleduje ostražitě nejen ji, ale i studenty v jejím dosahu. Tváří se napjatě.*  Neuspěchejte to .. *Poznamená klidně.*
   *Chyméřina  lví hlava zavrčí a z kozí se najednou vyřinou obrovské plameny, které těsně minou Susaninu hlavu a jen o několik centimetrů přeletí nad Astrolou. Dračí hlava se tváří kupodivu nezaujatě, jiskry sršet přestala.*
    *Studentka trochu klopýtne dozadu, namíří v rychlosti postupně na všechny hlavy* Exire! *vykřikne co nejvýrazněji umí*
   Kouzlo se podařilo. Chiméru zasáhlo. Ta jako ochočená zamíří zpět do klece. Cestou naráží do lavic a odhazuje židle na všechny strany. Když vleze do klece, klec se zavře a zmizí pryč.
   *Profesorka si oddychne a povolí sevření hůlky. Usměje se na studenty a znovu přikráčí k tabuli. Lehce mávne hůlkou a přikouzlí tak druhý nadpis – Třaskavý skvorejš + Papaver Off* Takže dalším tvorem bude třaskavý skvorejš … Nezapomeňte si to zapisovat do sešitu. *Pousměje se unaveně po třídě.*
   Jsou velmi nebezpeční. Vznikli křížením mantichory a ohňového kraba. Vypadají jako humři bez krunýře, jsou bledí a slizcí, není vidět hlava a nohy trčí z různých podivných míst. Také odpudivě páchnou. Samci mají na zadečku jedové trny, samice bradavky, kterými pravděpodobně sají krev. Všichni skvorejši mají na konci těla třaskavé žlázy. Když zatřaskají, posunou se o několik metrů dopředu. Velmi rychle rostou, jsou samostatní a nesnesou ostatní jedince. *Zářivě se usměje na všechny studenty, pochvalně pokýve nad hlavou studentům, kteří si poznámky pečlivě zapisují.*
   Samozřejmě i proti nim existuje kouzlo, kterým se můžeme bránit. *Pousměje se.* Formulka zní Papaver Off.  Znemožní pohyb třaskavému skvorejši, který nemůže třaskat ... Doba trvání u tohoto kouzla je 20 minut. Výslovnost – Papaver. Toto nezapomenout říci rychle, hlasitě, zřetelně. Off samozřejmě taktéž zřetelně. Hůlkou ve vzduchu naznačíme trojúhelník, při slově Off následně trojúhelník dokončit.
   *Zamne si ruce.* Chtěl by někdo kouzlo vyzkoušet? *Prudce švihne hůlkou do vzduchu a škodolibě se usměje.*
   Další dobrovolník si jde vyzkoušet kouzlo na skvorejšovi.
* Profesorka se usměje a pokývá hlavou.* Víc už toho dnes nestihneme. Můžete odcházet.